Vereniging voor Pensioenrecht
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Tel: 020 - 551 78 02

Vereniging voor Pensioenrecht

De Vereniging voor Pensioenrecht staat open voor iedereen die is geïnteresseerd in pensioenrecht. Gezien de onderwerpen en de invalshoeken waarmee thema's worden benaderd, zijn veel advocaten en pensioenjuristen lid van onze vereniging.


Themabijeenkomsten over actuele pensioenonderwerpen

In onze themabijeenkomsten behandelen we actuele onderwerpen uit de pensioenwereld met veel aandacht voor  de juridische kant van de pensioenproblematiek.

 

Tijdens elke bijeenkomst lichten vooraanstaande sprekers de thema's nader toe. De deskundigheid van een spreker op een bepaald onderwerp is maatgevend. Daarmee willen we het academisch niveau van de bijeenkomsten garanderen.

 

Alex ter Horst en Camiel Beltman winnen VVP Pensioenpublicatieprijs

 

Tijdens de bijeenkomst van 3 juli jl.  is voor het eerst de VVP Pensioenpublicatieprijs voor de beste publicatie op pensioenrechtelijk terrein uitgereikt. Deze publicatieprijs is een prijs van de Vereniging voor Pensioenrecht en heeft tot doel de aandacht te vestigen op hoogwaardig onderzoekop het gebied van het pensioenrecht en veelbelovende onderzoekers te stimuleren nader onderzoek te doen op dat gebied. Naast een prachtige wisseltrofee ontvangt de winnaar een bedrag van € 3.000 om te besteden aan pensioenjuridisch onderzoek of het mogelijk maken daarvan.

 

Winnaars publicatieprijs VVP 

 

De VVP Pensioenpublicatieprijs 2018 is gewonnen door Alex ter Horst (midden op de foto) en Camiel Beltman (links), beiden advocaat bij KienhuisHoving, met hun artikel 'Verjaring van pensioenpremie-vorderingen'. De onafhankelijke jury oordeelde dat dit artikel o.a. op basis van originaliteit, juridische diepgang, praktische toepasbaarheid en maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie het hoogst scoorde.


Alex ter Horst en Camiel Beltman, van harte gefeliciteerd met het winnen van deze prijs!

 

 

Libby Slater Award for Henriette de Lange

Henriette de Lange has been selected as the award recipient for the Libby Slater Award this year. The Libby Slater Award is an award of IPEBLA for people who make an outstanding contribution to pensions and/or benefits law.

Read more about the Libby Slater Award >>

 

 


Onze studiebijeenkomsten

 

 

De volgende bijeenkomst in 2019

De vijfde bijeenkomst is op 4 december 2019 bij ASR in Utrecht.

 

Thema:

Pension Fund Governance: een sleutelmoment?

 

Met presentaties van Albert van Marwijk Kooy (Van Doorne), Mik Breek (Breek Bestuursadvies) en Bianca van Tilburg (HVG Law) over de rol van de bestuurder, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.

 

 

Presentaties van eerdere bijeenkomsten downloaden >>