Vereniging voor Pensioenrecht
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Tel: 020 - 551 78 02

Vereniging voor Pensioenrecht

De Vereniging voor Pensioenrecht staat open voor iedereen die is geïnteresseerd in pensioenrecht. Gezien de onderwerpen en de invalshoeken waarmee thema's worden benaderd, zijn veel advocaten en pensioenjuristen lid van onze vereniging.


Themabijeenkomsten over actuele pensioenonderwerpen

In onze themabijeenkomsten behandelen we actuele onderwerpen uit de pensioenwereld met veel aandacht voor  de juridische kant van de pensioenproblematiek.

 

Tijdens elke bijeenkomst lichten vooraanstaande sprekers de thema's nader toe. De deskundigheid van een spreker op een bepaald onderwerp is maatgevend. Daarmee willen we het academisch niveau van de bijeenkomsten garanderen.

 

Pensioenpublicatieprijs VVP: € 3.000 voor de winnaar

Nomineer een pensioenpublicatie uit 2018 voor de Pensioenpublicatieprijs van de Vereniging voor Pensioenrecht.

 

De Vereniging voor Pensioenrecht (VVP) heeft de pensioenpublicatieprijs ingesteld. Deze wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt voor de beste publicatie uit het jaar 2018. 

 

Met deze prijs wil de VVP de aandacht vestigen op hoogwaardig onderzoek op het gebied van het pensioenrecht en veelbelovende auteurs stimuleren nader onderzoek te doen op dat gebied. De prijs bestaat uit een geldsom van € 3.000 en dient te worden besteed aan pensioenjuridisch onderzoek of het mogelijk maken daarvan, bijvoorbeeld door deelname aan een congres in binnen- of buitenland.


De prijs wordt uitgereikt tijdens onze studiebijeenkomst in juli. De namen van de prijswinnaar en degenen die een eervolle vermelding krijgen, worden vermeld op onze website.

Informatie:        Meer informatie, waaronder de wijze van inzenden, vindt u in ons Reglement Publicatieprijs.

 

U kunt ook contact opnemen met Sijbren Kuiper (kuiper@vandoorne.com).

 

 

Vacature: wie komt het bestuur versterken?

Heb je kennis van en ervaring met een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds of uitvoeringsbedrijf? En zou jij je graag samen met ons willen inzetten voor het uitdiepen van onderwerpen en de invalshoeken van thema’s die actueel zijn in de pensioensector? Het tijdsbeslag is beperkt. Laat ons weten als je interesse hebt of meer wil weten! Neem dan contact op met een van de bestuursleden of via secretariaat@vvpensioenrecht.nl.

 

 

Libby Slater Award for Henriette de Lange

Henriette de Lange has been selected as the award recipient for the Libby Slater Award this year. The Libby Slater Award is an award of IPEBLA for people who make an outstanding contribution to pensions and/or benefits law.

Read more about the Libby Slater Award >>

 

 


Onze studiebijeenkomsten

 

 

De volgende bijeenkomst in 2019

De derde bijeenkomst in 2019 was op 3 juli 2019.

 

Thema:

Grensoverschrijdend fiscaal pensioenrecht.

 

Voor de data van de andere studiebijeenkomsten in 2019: kijk bij Agenda studiebijeenkomsten.

 

Presentaties van eerdere bijeenkomsten downloaden >>

 


25
sept
Wilt u de eerstvolgende bijeenkomst bijwonen? Kijk bij Studiebijeenkomsten
4
dec
Wilt u de eerstvolgende bijeenkomst bijwonen? Kijk bij Studiebijeenkomsten