Vereniging voor Pensioenrecht
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Tel: 020 - 551 78 02

De vereniging

 

De Vereniging voor Pensioenrecht is een vereniging die openstaat voor een ieder die geïnteresseerd is in pensioenrecht. De ervaring leert dat gezien de thema's en de invalshoeken waarmee de thema's worden benaderd vele advocaten en pensioenjuristen lid zijn van de vereniging.