Vereniging voor Pensioenrecht
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Tel: 020 - 551 78 02

Publicaties van de Vereniging voor Pensioenrecht

Onderstaand een overzicht van de publicaties van de Vereniging voor Pensioenrecht.

 

 

Jaar

Titel

Auteur(s)

2017

Arbeidsongeschikt, en mijn pensioen dan?

Ook te DOWNLOADEN

Mr. M. Grashoff

Mr. T. Scholma

Mr. T. Vlamings

Mr. E. Beckers

Mr. A.A.W.B.P. van den Bosch

Mr. A.T. Uçar

Mr. J. Kaldenberg

Mr. C. Claessens

Mr. O.F. Blom

Mr. C.P.R.M. Dekker

2015

Pensioenrecht in beweging
25 jaar Vereniging voor Pensioenrecht

Ook te DOWNLOADEN

Mr. E.K. Beckers FFP
Mr. K. Bitter
Mr. E.V.G. Bot MBA
Mr. drs. C.R. Boekkooi
Mr. R. Buijs
Mr. A.W. Cramer CPL
Mr. C.P.R.M. Dekker
Mr. W.C.M. Donner-Broersma
Mr. B.M.M. van der Goes
Mr. dr. R.M.J.M. de Greef
Mr. E.K.W. van Kampen
Mr. S.H. Kuiper
Mr. M.F. Lameris
Mr. A.G. van Marwijk Kooy
Mr. S.Y.Th. Meijer
Mr. dr. E. Schols-van Oppen
Mr. P. van der Ree-Reinking
Mr. drs. E.C.M. Rijken
Mr. R.J.M. Schreurs
Mr. W.P.M. Thijssen
Mr. A.T. Uçar
Mr. M.C. Witteman

2013

Het verweesde pensioenfonds, en nu?

Ook te DOWNLOADEN

Mr. C. Donner-Broersma

Mr. drs. P. Kuijper

Mr. M. Vis

Mr. A. van Leeuwen

Mr. dr. E. Schols

Mr. dr. R. de Greef

Mr. K.P. Dekker

Mr. J. de Bruin

Mr. F. Foppes

Mr. S. Kuiper

Mr. P. Siegman

Mr. I. Vermeeren-Keijzers

2011

Het Pensioenakkoord: pensioen op zijn kop?

Ook te DOWNLOADEN

Prof. dr. P.M.C. de Lange

Drs. D. Korbee AAG

Ir. M. Schakenbos

J. Spieker, MSc

Ir. Coenraad Vos AAG

Mr. R. Overtoom

Mr. A. van Marwijk Kooy CPL

Mr. J. de Bruin

Prof. mr. T. Barkhuysen

Mr. T. Huijg

Mr. S. Everts CPL

Mr. M.M. Zweers

Mr. J. Los

2009

Pensioen en kredietcrisis
Ook te DOWNLOADEN

Mr. M. Adema
Mr. K. Bitter
Ir. drs. D. Boeijen
Mr. drs. C. Boekkooi
Mr. R. Buijs
Mr. M. van Gelder
Prof. dr. W.M.A. Kalkman
Mr. H.C. Hoogendoorn
Mr. A. van Leeuwen
Mr. E. Lewin
Mw. Mr. J.M.H. Mensinga
Mr. J.M. van Riemsdijk
Mr. J.J. Rijkels
Mr. R. Tielenburg
Mr. W. Wille

2009

Wat is oud?
Ook te DOWNLOADEN

Prof. mr. Pieter M.C. de Lange

2008

De CDC-regeling: stand van zaken anno 2008
Ook te DOWNLOADEN

Mr. W.C.M. Broersma
Mr. H. de Graaf
Mr. C.P.R.M. Dekker
Mr. drs. R.M.J.M. de Greef
Mr. D.J. Kwanten
Mr. E. Schols-Van Oppen
Mr. I.H. Vermeeren-Keijzers

2007

Werkgroep memorandum
'Juridische aspecten van een CDC-regeling'
Ook te DOWNLOADEN

Mr. Eric Bergman
Mr. Onno Blom
Mr. Bas Cammelbeeck
Mr. Kees-Pieter Dekker
Mr. Frank Doornik
Mr. dr. Roland de Greef
Mr. drs. Louis Kuypers
Mr. Henriëtte de Lange
Mr. Jan Meijer
Mr. Nicolette Opdam
Mr. Jeroen Röder
Mr. Wijnanda Rutten
Mr. Paulien Siegman
Mr. Wim Thijssen
Mr. Irene Vermeeren
Mr. Mariëtte Vis
Mr. Ivor Witte

2006

De positie van gepensioneerden
Ook te DOWNLOADEN

Mr. C.P.R.M. Dekker
Mr. N.M. Opdam
Mr. R.J.G. Veugelers

2005

De Pensioenfondsenrichtlijn
Ook te DOWNLOADEN

Mr. P.F.J. Bennett
Drs. I.N.H.M.A. van Es
Mr. R. ten Wolde

2003

De nieuwe pensioenwet; voorbeschouwingen
Ook te DOWNLOADEN

Mr. C.P.R.M. Dekker
Mr. T. Dimendaal
Mr. P.F. Doornik
Mr. H.J. van Geest
Mr. M.F. van Gelder
P.J. van der Heide
Mr. L. van Hijkoop
Mr. W.F.E. Klaassen
Mr. H.W.L.A. de Lange
Mr. Th. Ostermann
Mr. J.M. Riemsdijk
Mr. A.W. Rutten
Mr. E. Schols-Van Oppen
Mr. R.J.G. Veugelers
Mr. I.R.W. Witte
Mr. drs. M.P. van 't Zet

2002

De Pensioenombudsman in Nederland en het Verenigd Koninkrijk; De Commissie Gelijke Behandeling

T. King
Mr. A.H. Pranger
Mr. C.G.C. Strookman

2001

Informatieverstrekking en aansprakelijkheid

Mr. M.J. Bouman
Mr. R.J.G. Veugelers

2000

Leidt pensioenrecht tot pensioenplicht?

 

 

Prof. mr. I. Asscher-Vonk
Mr. O.F. Blom
Mr. Th. Boeschoten
Prof. dr. P.M.C. de Lange
Prof. dr. A. Oosenbrug RA
Mr. E.M.F. Schols-Van Oppen
Ir. J. van Zijl

1999

Pensioenverevening volgens het wettelijk systeem

Mr. W.P.M. Thijssen

1997

Wie heeft er gelijk: pensioenfonds of verzekeraar?

Prof. dr. P.M.C. de Lange
Mr. R.A.C.M. Langemeijer

1996

Inspraak, informatie en klachtrecht over pensioenregelingen

R. Goedhart
Mr. A.M. van Kalmthout
Mr. N.M. Manse
M. de Mooij

1996

Het juridische kader van pensioen

Prof. mr. Th.J.L. Bod

 

Heeft u vragen over een van de genoemde publicaties? Neem dan contact op met het secretariaat van onze vereniging. 


Actuele thema's door vooraanstaande sprekers

Als vereniging organiseren wij gemiddeld vijf bijeenkomsten per jaar. De thema's zijn actuele onderwerpen uit de pensioenwereld, waarbij specifiek wordt ingezoomd op de juridische kant van de pensioenproblematiek. Voor elke bijeenkomst nodigen wij vooraanstaande sprekers uit. De deskundigheid van een spreker op een bepaald thema is daarbij maatgevend.

 

Meer weten?
Neem contact op met ons secretariaat.