Vereniging voor Pensioenrecht
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Tel: 020 - 551 78 02

Vereniging voor Pensioenrecht

De Vereniging voor Pensioenrecht staat open voor een ieder die geïnteresseerd is in pensioenrecht. Gezien de thema's en de invalshoeken waarmee de onderwerpen en thema's worden behandeld, zijn veel van onze leden advocaat of pensioenjurist.

 

Studie bijeenkomsten met vooraanstaande sprekers

Als vereniging organiseren wij gemiddeld vijf bijeenkomsten per jaar. De thema's van deze bijeenkomsten zijn actuele onderwerpen uit de pensioenwereld. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de juridische kant van de pensioenproblematiek. Voor elke bijeenkomst nodigen wij vooraanstaande sprekers uit om thema's nader toe te lichten. De deskundigheid van een spreker op een bepaald thema is daarbij maatgevend. Dit is van belang omdat wij het academisch niveau van de bijeenkomsten willen garanderen. Eén keer per jaar wordt een boekje gepubliceerd naar aanleiding van één van de bijeenkomsten.

 

Permanente educatie

De vereniging is niet als onderwijsinstelling erkend door de Orde van Advocaten. Advocaten die deelnemen aan bijeenkomsten van de vereniging kunnen evenwel op eigen initiatief een bijeenkomst bij de Orde aanmelden als onderdeel van hun permanente educatie.

 

Actualiseren van kennis
De studiebijeenkomsten van onze vereniging staan in het teken van het onderhouden van de vakbekwaamheid en het actualiseren van kennis op het gebied van pensioenrecht. Dit komt de leden die werkzaam zijn in de advocatuur ten goede voor de praktijkuitoefening wanneer de advocaat betrokken is bij pensioenrechtelijke of pensioentechnische vraagstukken.


Het kan voorkomen dat de vereniging advocaten die deel hebben genomen aan bijeenkomsten, vraagt om referenties wanneer dit door de Orde van Advocaten wordt verlangd.


Lid worden

De contributie bedraagt € 50 per jaar. Daarvoor kunt u als lid alle bijeenkomsten van de Vereniging voor Pensioenrecht bijwonen en krijgt u onze publicaties gratis toegestuurd.

 

Onderhouden van vakbekwaamheid

Onze studiebijeenkomsten staan in het teken van het onderhouden van de vakbekwaamheid en het actualiseren van kennis op het gebied van pensioenrecht.  

 

Vragen?

Neem contact op met ons secretariaat.