Vereniging voor Pensioenrecht
Postbus 7823
1008 AA Amsterdam
Tel: 020 - 261 76 51

Bestuur Vereniging voor Pensioenrecht

Het bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht bestaat uit zeven leden. Wij streven ernaar om in het bestuur vertegenwoordigers uit de verschillende hoeken van de pensioenwereld te laten deelnemen. De huidige bestuursleden zijn allemaal werkzaam in het pensioenrecht. Bovendien zijn alle bestuursleden jurist.

De heer prof. mr. drs. M. Heemskerk (voorzitter)

werkzaam bij held
Postbus 7823
1008 AA Amsterdam

 

Mevrouw mr. drs. C.R. Boekkooi (penningmeester)

werkzaam bij Stichting Heineken Pensioenfonds
Postbus 530
2380 BD Zoeterwoude

 

De heer mr. T. Huijg (secretaris)

werkzaam bij held

Postbus 7823
1008 AA Amsterdam

 

Mevrouw mr. V.D.M. Smeets

werkzaam bij DNB
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

 

De heer mr. drs. A. ten Thije

werkzaam bij Vivat Verzekeringen
Postbus 5000
1180 KA Amstelveen

 

De heer mr. S.H Kuiper

werkzaam bij Van Doorne

Postbus 75265

1070 AG Amsterdam

 

Mevrouw mr. M. Ockhuizen

werkzaam bij MN

Postbus 30025

2500 GA Den Haag