Vereniging voor Pensioenrecht
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Tel: 020 - 551 78 02

Bestuur Vereniging voor Pensioenrecht

Het bestuur van de Vereniging voor Pensioenrecht bestaat normaal gesproken uit zeven leden. Momenteel is er één vacature.

 

Wij streven ernaar om in het bestuur vertegenwoordigers uit de verschillende hoeken van de pensioenwereld te laten deelnemen. De huidige bestuursleden zijn allemaal werkzaam in het pensioenrecht. Bovendien zijn alle bestuursleden jurist. Het overzicht van bestuursleden vindt u hieronder.

De heer prof. mr. drs. M. Heemskerk (voorzitter)

werkzaam bij held
Postbus 7823
1008 AA Amsterdam

 

Mevrouw mr. drs. C.R. Boekkooi (penningmeester)

werkzaam bij Stichting Heineken Pensioenfonds
Postbus 530
2380 BD Zoeterwoude

 

Mevrouw mr. P. Bakker (secretaris)

werkzaam bij BakerMcKenzie Amsterdam N.V.

Postbus 2720
1000 CS Amsterdam

 

Mevrouw mr. V.D.M. Smeets

werkzaam bij DNB
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

 

De heer mr. drs. A. ten Thije

werkzaam bij Vivat Verzekeringen
Postbus 5000
1180 KA Amstelveen

 

De heer mr. S.H Kuiper

werkzaam bij Van Doorne

Postbus 75265

1070 AG Amsterdam