Vereniging voor Pensioenrecht
Postbus 2720
1000 CS Amsterdam
Tel: 020 - 551 78 02

Terugblik Studiebijeenkomsten

In de afgelopen jaren zijn tijdens de bijeenkomsten van de Vereniging voor Pensioenrecht tal van onderwerpen behandeld. Onderstaand vindt u een uitgebreid overzicht, inclusief de gebruikte presentaties. Klik op de titel om de presentatie te downloaden. Sommige bestanden zijn omvangrijk, daarom kan het downloaden even duren.

  

 

Datum             Onderwerp
16-01-2019  

Presentatie Frank Doornik

   

Presentatie Jorn de Bruin

   

Presentatie Roland de Greef

14-11-2018  

Presentatie Monica Swalef

    Presentatie Jeroen Breen
    Presentatie Sander Baars
 26-09-2018   Presentatie Emmie Lewin
   

Presentatie Herman Kappelle

20-06-2018   Presentatie Anne Hendrikx
    Presentatie Teun Huijg
    Presentatie Stefal Sagel
04-04-2018   Presentatie Jim Kaldenberg en Cynthia Claessens
    Presentatie Erik Beckers
    Presentatie Erik-Jan Wervelman
31-01-2018   Presentatie Pascal Borsjé
    Presentatie Pauline Bakker
    Presentatie Erik Lutjens
06-09-2017   Presentatie René Maatman
    Presentatie Jurgen Willemsen
    Presentatie Natascha van der Zwan
21-06-2017   Presentatie Emile Soetendal
    Presentatie Bas Visée
    Presentatie Jan Meijer
12-04-2017   Presentatie Coen Drion
    Presentatie Tim Zuiderman
25-01-2017   Presentatie Irene Vermeeren
    Presentatie Maarten Minnaard
    Presentatie Robin van der Ham
16-11-2016   Presentatie Rudi van der Stege
    Presentatie Monica Swalef
    Presentatie Edwin Schop
07-09-2016   Presentatie Emile Soetendal
    Presentatie Michiel van Emmerik
    Presentatie Theo Nijman
22-06-2016   Presentatie Erik Beckers Vivat.pdf
    Presentatie Frank Hoens RU Nijmegen.pdf
13-04-2016   Presentatie Marianne Zweers ASR
    Presentatie APF Iris Sluiter
    Presentatie Joost Vermeer PWC
27-01-2016   Rechtspraak 2015 J. Los
    Rechtspraak 2015 C. Broersma
    Rechtspraak 2015 V. Hek-Weghorst
18-11-2015   Speech Frank Elderson
    Naar een eenvoudig doch solidair pensioencontract
    Pensioen=Pensioen
    Pensioenplicht
    Presentatie Pieter de Lange
09-09-2015   Pensioensector gaat veranderen
    Vrijstellingsperikelen
    Stellen en bewijzen in procedures over verplichtstelling
17-06-2015   Presentatie Elke Duden 17 juni 2015
    Presentatie Hans van Meerten 17 juni 2015
    Presentatie Jan van Gysegem & Sander Steneker 17 juni 2015
    Presentatie Paulien Siegman 17 juni 2015 
15-04-2015   Wet Pensioencommunicatie: Praktische implicaties voor het communicatiebeleid'
    Het nieuwe FTK
    nFTK Enkele juridische aandachts-en knelpunten
21-01-2015   Rechtspraak 2014 mr.Rutten
    Rechtspraak 2014 mr. Thijssen
    Rechtspraak 2014 mr. Veugelers
19-11-2014   Roadblocks op de post-Witteveenweg
    100K+: oplossingsrichtingen nettopensioen / compenseren
    Het inrichten van een nettopensioenregeling bij een pensioenfonds
10-09-2014   De Nationale Pensioendialoog
    Prioriteiten in de pensioendialoog
    De toekomst van ons pensioenstelsel
18-06-2014   Grenzen aan de groei bevoegdheden toezichthouders
    Expliciete keuzes voor effectiever toezicht
    Handhaving pensioenrecht
16-04-2014   Gewenste verwachtingen door pensioeninformatie
    Bescherming persoonsgegevens
22-01-2014   Rechtspraak 2013
    Jurisprudentie 2013
20-11-2013   Life insurance and pensions
    Grenzeloos pensioen
11-09-2013   Opzegging van de uitvoeringsovereenkomst en verweesd verder
    Fusie van pensioenfondsen
    Collectieve waardeoverdracht en het bereik van artikel 84 PW
    De overnemende partij en zijn verantwoordelijkheden
19-06-2013   Alternatieven beperking Witteveenkader
    Karakter van het nieuwe pensioencontract
    Impact van de pensioenveranderingen op het HR-beleid
17-04-2013   Solidariteit en verplichtstelling
    De doorsneepremie, solidariteit en gelijke behandeling
    De mythe van de doorsneepremie
23-01-2013   Rechtspraak 2012
    Selectie rechtspraak 2012
    Gerechtvaardigd vertrouwen
    Verjaring van pensioen
21-11-2012   Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord
    Pensioenleeftijd: oppassen en aanpassen
    Shell Pensioenfonds en het AOW-gat
12-09-2012   De rol van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
    Het wetgevingsproces bij SZW
    Pensioen vanaf morgen. Over partijen en stellingen die (n)ooit bewaarheid worden..
20-06-2012   Het nieuwe FTK
    Juridische aspecten van invaren in nieuwe pensioencontract
    Plan van Aanpak! Werkgroep Pensioencommunicatie SZW
18-04-2012   Pitfalls bij liquidatie
    Ontbinding van rechtspersonen - pitfalls -
    Uitvoeringskosten van pensioenfondsen
25-01-2012   Highlights Pensioenjurisprudentie 2011
    Jurisprudentie 2011: indexatieperikelen
06-12-2011   Leeftijdsonderscheid in het pensioenakkoord?
    FACTA - Facing the facts
    FACTA & Pensioenfondsen
13-09-2011   Het Europeesrechtelijke speelveld met betrekking tot de bestaande pensioen rechten
    AOW en Pensioenakkoord 2010/2011; de fiscale aspecten
07-06-2011   De impact van Solvency II op pensioenen; wat te verwachten van IORP-II?
    Juridische ontwikkelingen in pensioenland: never a dull moment
    Pension Fund Governance bezien vanuit de toezichthouder
08-03-2011   Herverdelingsapecten van het pensioenakkoord
    Juridische aspecten van het pensioenakkoord
07-12-2010   Grensoverschrijdende pensioenfondsen - Een "inkijkje" in Europese markt
    Karakteristieken van en verschillen tussen het Nederlandse en Belgische pensioensysteem
    Korte voorstelling van BePLA
    O F P - FISCAAL REGIME
    De ideale vestigingsplaats voor een Europees pensioenfonds - Belgisch Perspectief
    Karakteristieken van en verschillen tussen het Nederlandse en Belgische pensioensysteem
    IORP Cross-border Activity
14-09-2010   Project Vereniging van Pensioenrecht
    VVP 14-09-2010
    VVP Presentatie 14 september 2010
08-06-2010   De pensioenadviseur onderschat
    Overzicht, inzicht en een passend pensioen
    Transparantie en vertrouwen
09-03-2010   Pensioen: "Onzekere zekerheid"
    Beleggingsbeleid pensioenfondsen
    Het Rapport Frijns: een nieuw bestuursmodel?
08-12-2009   Eén jaar kredietcrisis (presentaties en stellingen)
    Het pensioencontract van de toekomst biedt geen toekomstperspectief
22-09-2009   Verhoging van de AOW-leeftijd:gevolgen voor de 2e pijler pensioenen
    Flexibele(re) pensioenleeftijd en onderscheid op grond van leeftijd
    De toekomstbestendigheid van het pensioencontract
09-06-2009   Heeft de EIORP toekomst?
    Samenwerking van opf'en in zicht?
    Vormgeving en kansen door nieuwe pensioenvehikels
03-03-2009   Herstelplannen: Evenwichtige belangenbehartiging vanuit actuarieel perspectief
    Hoe veilig is een pensioen bij een verzekeraar?
23-09-2008   De WCAM - "getting to yes (or no no's)"
    Class action: een fiduciaire verantwoordelijkheid
    Class action in actie: wat kan de pensioenwereld leren van de Dexia zaak?
03-06-2008   Vrijstelling vennootschapsbelasting pensioenfondsen en EU-recht
    Een API lite: de PPI
    Uitvoerders op afstand: wat kan nog wel en wat kan niet in het level playing field
04-03-2008   Juridische aspecten van duurzaam beleggen
    Verantwoord beleggen in de praktijk
    ABP and responsible investment
10-12-2007   De Veegwet: wat wordt er (niet) geregeld?
    Fiscale pensioenactualiteiten
    Gewijzigd Richtlijnvoorstel pension portability: "Nieuwe ronde nieuwe kansen?"
25-09-2007   De deelnemersraad bij PME
    De deelnemersraad bij PME (handout)
    Solidariteit basis voor platform
    De activistische belanghebbende: Proces en procedure, trends en toekomst
05-06-2007   Art.52 PW: Alweer een zorgplicht
    Zorgplicht en artikel 52 PW, de praktijk
    Zorgplicht, geen verrassingen!
06-03-2007   Internationale aspecten van het pensioenrecht
    Pensioenverzekeren over de grens: fiscale aspecten
    De jurisdictie en het toepasselijke recht op een pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst
12-12-2006   DGA-pensioen 2007:"Afscheid nemen doet pijn(!?)"
    Invoerings- en Aanpassingswet Pensioenwet
    Het uitvoeringsmodel voor pensioenregelingen
26-09-2006   Bouwstenen van het FTK
    Pensioenwet: Actualiteiten in het wetgevingsproces
    Invoering van de Pensioenwet
06-06-2006   Indexatieprocedures, een haalbare zaak?
    Effectieve medezeggenschap
    Afschaffing ziektekostenbijdrage gepensioneerden
07-03-2006   Kwalificatie van de "Collectieve DC-regeling"
    FNV Bondgenoten en collectieve beschikbare premieregelingen
    Collectief DC: Een analyse van De Nederlandsche Bank
06-12-2005   Leeftijdsonderscheid in VPL-overgangsregelingen
    Pensioenen: wat vergt de WGBL?
    Leeftijdsonderscheid bij pensioen
13-09-2005   Betrokken bij de C-polis
    Verhouding pensioenovereenkomst, pensioenreglement en uitvoeringsovereenkomst
    Actualiteiten waardeoverdracht
07-06-2005   Voorlichting en de Pensioenwet
    Gedragstoezicht op pensioenuitvoerders
    Verplichtingen werkgever en pensioenuitvoerder bij communicatie over pensioen
15-03-2005   Europese implementatie en interpretatie
    Europese implementatie en interpretatie (paper)
    Implementatie van de Pensioenfondsenrichtlijn in de Pensioen- en spaarfondsenwet
    Implementation of the Pension Directive in the UK
    Implementation of the Pension Directive in the UK (paper)
07-12-2004   VPL, een actuele beschouwing
    Levensloopregeling: het ei van Columbus of een lege dop?
28-09-2004   Pension Fund Governance in onderzoek
    Visie OPF op Goed Pensioenfonds Bestuur
    Wie houdt toezicht op het bestuur van een pensioenfonds?
11-05-2004   Franchise en gelijke behandeling
17-02-2004   IAS 19 / Richtlijn voor de jaarverslaggeving 271
02-12-2003   Ontwikkelingen rondom arbeidsongeschiktheid en pensioen
09-09-2003   De nieuwe pensioenwet
13-05-2003   Relatie tussen pensioen en de leeftijd waarop dit dient in te gaan